Hva er gradering?

På slutten av hver treningsperiode så har man muligheten til å gå opp til gradering (belteprøve). Dette er vanligvis til påske, sommer og jul (sommerleir kommer eventuelt i tillegg).

Graderingen arrangeres som en sesongavslutning før påske, før sommerferie og før juleferie i alle klubber i NTN. Her skal man vise frem hva man har lært foran en eksaminator.

Man må avklare med instruktøren om man er godt nok forberedt før man kan møte på gradering. Man må også være betalende medlem for å kunne gradere seg. 

Vi følger det fastsatte pensumet til NTN som dere finner i undervisningsbøkene. Det er forskjellig pensum (og beltegrader) for barn, ungdom og voksne. Dette slik at graderingen tilpasses aldersgruppen. For oversikt over de ulike beltegradene se bildet under.

Graderingen koster inkludert avgifter:
Gup - 360,- (Fargebelter)
Dan - 560,- (Sortbelte, del grad)

GJENNOMFØRING

Del 1

Fysisk gjennomføring av det tekniske man har lært, men også den viktigste delen av graderingen.
 

Del 2

Styrkeøvelser som er tilpasset etter alder og hvilken grad eleven har. (push-ups, sit-ups, eller tilsvarende).           

Del 3

Muntlige spørsmål fra Eksaminator som f.eks hva heter front snap spark på Koreansk eller hva er historien på  mønsteret du har.

GRADSYSTEMET

NTNs gradsystem er delt inn etter alder - barn, junior og senior. 

Barn: Man er barn og følger barnepensum fram til 15. august det året man fyller 13 år. Dvs. at man er ungdom fra og med man begynner på ungdomsskolen. Man benytter barnebelte.

Junior: Man er ungdom og følger ungdomspensum fram til 15. august det året man fyller 16 år. Dvs. at man er senior fra og med man begynner på videregående skole. Man benytter juniorbelte. 

Senior: Man er senior og følger seniorpensum fra og med 15. august det året man fyller 16 år med unntak av knusing med håndteknikk. Man benytter seniorbelte, med unntak av Dan grader hvor man benytter junior sort belte frem til året man fyller 19 år

 

Oppmøtekrav

Sandefjord Taekwon-Do klubb er opptatt av å gjøre vårt beste for våre medlemmer, slik at alle opplever personlig vekst og mestring. Vi ønsker at alle skal føle glede ved å være fysisk aktive, og ha det hyggelig og sosialt på trening, i et trygt og godt miljø. En viktig del av det å trene Taekwon-Do er at man etter en treningsperiode går opp til en belteprøve/gradering basert på et fastsatt pensum.

En gradering i Taekwon-Do har flere formål:

 1. Man skal lære å finne motivasjon ved å sette seg mål.
 2. Man skal lære at man må gjøre en innsats for å nå sine mål.
 3. Man skal få en anledning til å vise fram det man har trent på.
 4. Man skal oppleve glede og stolthet når man har bestått graderingen.
 5. Man skal oppleve mestring og gradvis få en sterkere selvtillit ved å lykkes.


Krav om oppmøte

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte i seg selv er en viktig verdi, og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dette er også en god lærdom ellers i livet. Vi har derfor satt noen oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. Dette gjelder de faste partitreningene per semester.

Sandefjord Taekwon-Do Klubb har følgende krav til oppmøte:

 • Hvitt og gult belte                60% oppmøte
 • Grønt og blått belte             70% oppmøte
 • Rødt belte                           80% oppmøte


Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres at man gir beskjed til instruktøren dersom man ikke kan komme på trening. For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt i fra noe nederlag å vente til neste mulighet når man har vært for lite på trening.

Hvor ofte kan man gradere seg i klubben?

 • Hvitt/gult som trener én gang pr. uke: 3 ganger i året (jul, påske og sommer)
 • Grønt som trener to ganger i uka: 2 ganger i året (jul og sommer)
 • Grønt som trener én gang i uka: 2 ganger (jul og sommer) 
 • Blått/rødt som trener to ganger i uka: 2 ganger (jul og sommer)
 • Blått/rødt som trener én gang i uka: 1 gang i året (jul eller sommer)


I tillegg har man mulighet til å gå opp til gradering på en av NTNs offisielle sommerleirer. Dette gjelder ikke dersom man gikk opp til 1. gup eller høyere grad før sommeren.

NB! Dersom man graderer seg til blått belte til påske, må man stå over graderingen til sommeren, men man kan gradere seg på en av NTNs offisielle sommerleirer og til jul.

GRADERINGSKRAV - SORT BELTE

Her finner du alle kravene for å kunne gradere til sort belte. *Alle søknader til sort belte 1. dan og høyere gjøres via "min side". Logg deg på klubbens nettside og du vil finne søknadsskjemaet under graderinger med tekst søk om sort belte

SORT BELTE:

Graderingskrav for Dan-graderinger i NTN August 2021sortbelte

Krav til 1. Dan

1. Minimumstid

 • Innehatt 1. Gup-2 i ett treningssemester (høst eller vår).
 • Total treningstid 4 år (8 treningssemestre).

2. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 1.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 2.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 3.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 4 inkl. førstehjelp.
 • E-læring NIF antidoping  https://renutover.no. Levere kursdiplom som vedlegg til søknad.

3. Annet

 • Levert signert praksisrapport som hjelpeinstruktør. Minimum 20 økter á 1 time.
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

Eksempel 1:
Man graderer seg til 1. Gup-2 til sommeren. Man kan ikke gradere seg på sommerleiren, men må vente til jul.

Eksempel 2:
Man graderer seg til 1. Gup-2 på sommerleir. Man kan gradere seg til 1. Dan til jul, da man har hatt graden i ett treningssemester.