Utmelding

All utmelding skal gjøres elektronisk ved å bruke vårt utmeldingsskjema, ikke på e-post/Facebook/SMS eller på beskjed til Instruktører/Styret.

Det er ingen bindingstid, men klubben har 1 måned oppsigelsestid etter oppsigelses måneden. Vipps-avtalen stoppes automatisk av klubben når oppsigelsestiden er over.

Vi minner om at dine data vil bli beholdt i 12 måneder fra oppsigelsesdato, deretter vil data bli slettet og anonymisert i henhold til NIFs informasjonsbehandling.

Ved utmelding blir man også slettet i Spond. 


Klubben står ikke ansvarlig for utmelding av medlemmet hvis vedkommende ikke kommer på trening. ALL utmelding må skje av medlemmet selv (over 18 år) eller av foresatte for medlemmer under 18 år.


GÅ TIL UTMELDING HER