Medlemsvilkår

 • Treningsavgift inkluderer medlemskap i overordnede organisasjonsledd. Avgiften inkluderer de til enhver tidsgjeldene forsikringsordninger som er inkludert i disse medlemskapene.
 • Betaler man ikke treningsavgiften kan man bli nektet å trene og gradere seg. NIF § 10-4 (2)
 • Betalt Treningsavgift eller Medlemskontingent vil ikke bli refundert.
 • Treningsavgiften dekker ikke utstyr, graderinger, seminarer el.
   
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene ved Sandefjord Taekwon-Do Klubb gir, og å sette seg inn i regler for utøvelse av Taekwon-Do gitt av NTN, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre
   
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på lørdager/søndager og helligdager samt ha redusert tilbud i ferier og ved redusert adgang til kommunens idrettshall.
 • Ved begynnelsen av nytt treningssemester (høst/vår) er det praksis å justere treningstidene/partiene i forhold til grad og alder
 • Klubben forbeholder seg retten til å justere treningstider. Informasjon om slike endringer sendes til aktuelle medlemmer. De til enhver tid gjeldende treningstider finnes på klubbens hjemmesider.
   
 • Alle medlemmer legges inn i Kommunikasjonsverktøyet Spond for påmelding til treninger, aktiviteter og Graderinger.
   
 • Årsmøtet fastsetter klubbens Medlemskontingent.
 • Treningsavgiften justeres av Styret utenom Årsmøtet.
 • Treningsavgiften er basert på en årlig avgift som er delt i 12 like deler. Da treningsavgiften er delt på 12 like deler betaler man også når det er ferier, eksempelvis i sommerferien.
 • Treningsavgiften betales gjennom tjenesten Vipps.
 • Det er ingen bindingstid, men vi har 1 måned oppsigelsestid etter oppsigelsesmåneden. Du vil motta bekreftelse på e-post når utmeldingen er registrert. Det kan ta noen få dager før Vipps-trekket stoppes, så det kan hende du blir trukket en siste gang, avhengig av hvilken trekkdato du har.
 • Alle Utmelding må skje av ved klubbens utmeldingsskjema på klubbens hjemmeside. www.sandefjordtkd.no