Oppmøtekrav

Sandefjord Taekwon-Do Klubb er opptatt av å gjøre vårt beste for våre medlemmer, slik at alle opplever personlig vekst og mestring. Vi ønsker at alle skal føle glede ved å være fysisk aktive, og ha det hyggelig og sosialt på trening, i et trygt og godt miljø. En viktig del av det å trene Taekwon-Do er at man etter en treningsperiode går opp til en belteprøve/gradering basert på et fastsatt pensum.

NTN (National Taekwon-Do Norway - den nasjonale organisasjonen klubben vår tilhører) har satt krav til oppmøte på trening, som skal gjelde for alle NTN-klubber i hele Norge. Det kreves at man møter opp på et gitt antall prosent av de faste partitreningene per semester for å kunne gå opp til gradering. Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt.

 

En gradering i Taekwon-Do har flere formål:

 1. Man skal lære å finne motivasjon ved å sette seg mål.
 2. Man skal lære at man må gjøre en innsats for å nå sine mål.
 3. Man skal få en anledning til å vise fram det man har trent på.
 4. Man skal oppleve glede og stolthet når man har bestått graderingen.
 5. Man skal oppleve mestring og gradvis få en sterkere selvtillit ved å lykkes.

  Krav om oppmøte

  Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte i seg selv er en viktig verdi, og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dette er også en god lærdom ellers i livet. Vi har derfor satt noen oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. Dette gjelder de faste partitreningene per semester.

  Følgende oppmøtekrav gjelder fra 01.09.2023

  • Hvitt og gult belte: 60% oppmøte
  • Grønt og blått belte: 70% oppmøte
  • Rødt og sort belte: 80% oppmøte


  Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres at man gir beskjed til instruktøren dersom man ikke kan komme på trening. For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt i fra noe nederlag å vente til neste mulighet når man har vært for lite på trening.

  Hvor ofte kan man gradere seg i klubben?

  Hvitt/Gult som trener én gang pr. uke: 3 ganger i året (jul, påske og sommer)

  Grønt som trener en-to ganger i uka: 2 ganger i året (jul og sommer)

  Blått/Rødt som trener to ganger i uka: 2 ganger (jul og sommer)

  Blått/Rødt som trener én gang i uka: 1 gang i året (jul eller sommer)