Grasrotandelen

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir Norsk Tippings spillere muligheten til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge om du ønsker at klubben skal motta din grasrotandel når du spiller. Klubben du velger vil motta sju prosent av din spilleinnsats. Inne på Grasrotandelens sider kan du søke opp din klubb!

SE KLUBBEN SOM GRASROTMOTTAKER HER!