STØTTEORDNINGER

Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. 

Målgruppen

Fritidskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2 -18 år i familier med svak økonomi. I 2022 har Sandefjord kommune 500 kort til utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Det vurderes hvor mange kort familien får, men familier med flere barn kan tildeles flere kort. 

Når et medlem har fått innvilget et Fritidskortet så kan de bruke dette til å dekke noe av evt. kontingent og treningsavgift i idrettslaget.

(OBS! Selve Fritidskortet dekker nødvendigvis ikke hele treningsavgiften, da må man dekke noe selv).

https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Tilskudd-og-stotteordninger/fritidskort/

Medlemmet må da sende følgende info til klubbens Styreleder:

Navn:

Fødselsdato:

Fritidskort nr.:

Hva tilskuddet skal dekke: (f.eks treningsavgift)