Alder

Fra hvilken alder kan man starte med Taekwon-Do?

Det er forskjell til klubb til klubb, men vi har god erfaring med at barn som har startet på barneskolen kan starte med å trene Taekwon-Do også.

Vi har 3 partier med nybegynnere

  • Gruppe 1:  Nybegynner - Hvitt belte - 6 - 8 år
     
  • Gruppe 2: Nybegynner - Hvitt belte - 9 - 12 år
     
  • Gruppe 3: Videregående - Gult belte +, 7 - 12 år

Hvorfor bør barn trene Taekwon-Do?

Ved trening av Taekwon-Do bygges selvtilliten og man utvikler et mer positivt selvbilde. Dette påvirker barnas utstråling.

De barna som virker usikre og forsiktige ”retter seg opp” og blir tryggere på seg selv. De barna som er ville og utagerende vil etter hvert dempe seg og få en mildere og roligere fremferd. Barna lærer å ta ansvar for egne handlinger og tørre å ta egne valg.

Bedre på skolen, økt konsentrasjonsevne, økt selvtillit, kontroll over egen aggresjon og bedre motorikk er bare noen av eksemplene på de resultatene som treningen gir.

Selvtillit og disiplin

I Taekwon-Do er vi opptatt av at det enkelte barn skal få en følelse av å lykkes noe som er et viktig element i det å utvikle en sterkere selvtillit. Instruktørens oppgave er å sørge for at den enkelte blir sett og å gi anerkjennelse og ros når de gjør så godt de kan. Vi er opptatt av at alle barna skal føle seg trygge på trening både overfor instruktøren og sine medelever. Vi har mye godt humør og er opptatt av å spre glede.

Den fysiske delen av treningen er tilpasset barnas fysiske og mentale nivå. Treningen er ispedd både lek og moro.

I Taekwon-Do er det klare regler for hva som er lov og ikke lov og klare regler for hvordan en skal oppføre seg overfor instruktør og medelever. I Taekwon-Do er det derfor disiplin (med et smil) på treningene.

 

Beltesystem og Gradering

Beltesystemet er et svært viktig pedagogisk virkemiddel for å oppnå en personlig utvikling hos det enkelte barn. Barna lærer å sette seg mål, og å trene mot dette målet. Gleden og stoltheten ved å bestå graderingen gir følelsen av å mestre/lykkes, og via dette systemet bygges selvtilliten gradvis opp.

Barna følger et eget graderingssystem som er tilpasset deres mentale og fysiske utvikling. Hver beltegrad har sitt pensum, og hva de får lov til å lære avhenger derfor av hvilken beltegrad de har.

Vårt hovedmål er at barna som trener skal utvikle gode sosiale ferdigheter og dra nytte av det de lærer på livets øvrige arenaer slik at de klarer seg bedre i hverdagen.

Les mer om Gradering her

OBS!!!
Når man går Hvitt belte opp til Gult belte så bytter man treningsdager til 2 dager i uken. Dvs man bytter fra onsdager til tirsdag og torsdager

Priser

Avtalen baseres på oppdeling av en årlig avgift i 12 like deler (måneder). Man betaler dermed for hver måned så lenge man er medlem, også i sommerferien.

Treningsavgift per måned 

Barn Hvitt belte
Pris pr mnd 280,- 

Barn Gult belte +
Pris pr mnd 310,- (Kan trene 2 dager i uken)

Treningsavgift betales månedlig i 12 like store beløp med automatisk Vipps-avtale.

* Årlig medlemskontingent
75,- * 

Medlemsavgift: Årlig avgift, betales én gang i året. Faktura på dette kommer en gang per år.