Innkalling til Årsmøte

Submitted by
Sandefjord Tae…
Publisert
6. februar 2023
Image

Innkalling til Årsmøte

Vi innkaller til Årsmøte 2023 og vi håper at dere har anledning til å sette av denne kvelden.

Alle medlemmer kan delta, men bare medlemmer som har fylt 15 år og har vært medlem i minst 1 måned er stemmeberettiget (dvs kan stemme på Årsmøtet).

Vi oppfordrer dere til å være med på Årsmøtet, Barn under 15 år trenger ikke å være med, men foresatte som ønsker å være med kan være med. Foresatte kan ikke stemme på vegne for barna.

Sted og tid:
Store Berganhallen – klokken 18:30 – 20:00

Til behandling på årsmøtet:
- Årsberetning
- Revidert regnskap
- Budsjett
- Behandle forslag og saker
- Valgkomiteens innstilling
- Valg av Styre

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt til styret på e-post kontakt@sandefjordtkd.no innen 2 uker først årsmøtet.

Med hilsen
Styret i Sandefjord Taekwon-Do Klubb
Leder Ernst W. Erdmann